อีเมล พิมพ์ PDF

วัตถุประสงค์

 Logo

 

เกี่ยวกับเรา/Om oss

สมาคมสตรีไทยในประเทศนอรเวย์
สมาคมสตรีไทยในประเทศนอรเวย์ได้ทำการจดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายในประเทศนอรเวย์ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2551
จุดมุ่งหมายของสมาคม
 • ให้ข้อมูล นะนำปรึกษา ช่วยเหลือในด้านการติดต่อราชการ หรือเอกสารทางราชการ ตัวอย่างเช่น เอกสารแบบฟอร์ม ขอต่อพาสปอร์ต ขอวีซ่า ฯลฯ เป็นต้น
 • เป็นกลุ่มที่ปรึกษาแนะนำทางด้านกฎหมาย โดยทางสมาคมฯ จะร่วมมือกับที่ปรึกษากฎหมาย ให้กับผู้ที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นทางด้านการหย่าร้าง หรือปัญหานายจ้าง เป็นต้น
 • ในกรณีที่ผู้หญิงไทยถูกทำร้ายทางด้านร่างกายและจิตใจ ทางสมาคมฯจะมีผู้ช่วยเหลือติดต่อกับสถานที่ที่บ้านพักฉุกเฉิน ที่ทางราชการในประเทศนอรเวย์มีไว้เพื่อรับรอง
 • ช่วยส่งเสริมและเผยแพร่ประเพณี และวัฒนธรรมไทย อย่างเช่น
            *  อาหารไทย
            *  การแกะสลักผักและผลไม้
            *  เผยแพร่ดนตรีไทย ตัวอย่างเช่น ขิม ซอด้วง ซออู้ เป็นต้น
            *  เผยแพร่การแสดงพื้นบ้านแบบไทย การรำไทย ชุดแต่งกายไทย
           
สมาคมฯ จัดสัมมนาให้ข้อมูลทางกฎหมายที่น่ารู้ และหลักสูตรต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติมเปิดดูได้ในเว็บไซต์ของสมาคมฯ
Den Thailandske Kvinneforeing
Foreningens offisielle navn er Den Thailandske Kvinneforening (DTKF).  Vi ble stiftet den 20.september 2008.
Det engelske navnet er Thai Women Association in Norway.  P? Thailandsk heter foreningen สมาคมสตรีไทยในประเทศนอรเวย์

Den Kvinneforening er en upolitisk forening som arbeider for ? integrere thailandske kvinner best mulig inn i det norske samfunnet.  Foreningen yter bistand og informasjon til kvinner og barn av thailandsk opprinnelse, som er bosatt i Norge.
Foreningen har videre som form?l ? formidle og bevare den thailandske kulturen i Norge.
Foreningen kan hjelpe medlemmene med f?lgende problemer:
 • Bist? med informasjon, r?d og hjelp ovenfor Norske myndigheter samt hjelp med utfylling av offiselle dokumenter.
 • Bist? med juridiske r?d i samarbeid med advokater som vi samarbeider med.
 • Juridisk r?dgivning ifb. med eventuell skilsmisse eller problemer i arbeidslivet.
 • Bistand til kvinner med thailandsk opprinnelse som er mishandlet fysisk eller metalt av sine menn i ekteskap eller samboerskap.
Kulturaktiviteter:
Fremme og bekjentgj?re thailandsk tradisjon og kultur som f?lgende:
Tradisjonell Thailandsk matlaging med utskj?ring gr?nnsaker og frukt kurs og  med thailandsk musikk instrument
 • Thailandske nasjonal drakter.
 • Thailandsk klassisk danser.
 • Thailandsk spr?k oppl?ring.
 • Opplyse om thailandske og norske kulturaktiviteter for nordmenn og thaillendere om sine respektive kulturer og tradisjoner.
Vi holder forskjellge kurs i disse aktivitetene.
Flere detaljer finnes p? v?r hjemmeside:  www.thaikvinneforeing.org